Sølvin Refvik

Sølvin Refvik

Sølvin Refvik er en musiker, pedagog og forfatter som holder til i Bergen, og han har en stor produksjon av lærebøker i musikk for både skoleverket og andre interesserte. Her kan blant annet nevnes de trendsettende læreverkene SpilleTrilleBoka (for barnetrinnet) og Alle Tiders Musikk (for ungdomstrinnet). Han har også gitt ut den meget populære sangbokserien Alle Tiders Sangbok.

Design & webmaster To The Point Webdesign